Thông tin đề

Đề số 05_Đề thi thử THPT Quốc gia 2017_THPT Vĩnh Viễn - TPHCM
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/03/2017

Giới thiệu đề

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017_THPT Vĩnh Viễn - TPHCM

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165343 - Võ Hoài Nam 103 10 40 09:34 21/07/2018 8986
2 foto 15954 - Hậu Roy 102 10 40 01:25 24/04/2017 1123
3 foto 56506 - Cảnh Nhật 99 9.75 39 04:32 18/07/2017
4 foto 25436 - Dodaihocnhe 98 9.75 39 11:32 25/05/2017
5 foto 20620 - wasurenaide 96 9.5 38 04:32 12/05/2017
6 foto 3492 - dolphinanh 95 9.5 38 07:20 25/04/2017
7 foto 20191 - thanhgt 94 9.5 38 08:10 26/04/2017
8 foto 34681 - cuongbeo 94 9.5 38 09:36 30/05/2017
9 foto 29174 - trangkat 94 9.5 38 08:37 04/06/2017
10 foto 43407 - thuyxinh 94 9.5 38 09:21 08/06/2017