Thông tin đề

Đề kiểm tra - Lớp 10 - học kì I số 2 - Môn Tiếng Anh
Lớp

10

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 193568 - Nguyễn Bích Ngọc 56 8 32 09:49 18/12/2018 1914
2 foto 79868 - linhcute2002 53 7.75 31 09:14 09/05/2018 1028
3 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 53 7.75 31 11:03 30/12/2018 3586
4 foto 179152 - Đức Trần 44 7 28 11:33 25/12/2018 3312
5 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 34 5.75 23 10:20 03/01/2019 1532
6 foto 186022 - Ji Ji 23 5.25 21 05:11 19/12/2018 2102
7 foto 122267 - phuongthanh0806 32 5 20 10:18 31/12/2018 1364
8 foto 186362 - tranngochung 23 4.5 18 09:13 18/12/2018 1024
9 foto 81178 - Nhok Shin 21 4.5 18 12:00 19/12/2018 1657
10 foto 182616 - tranthibaotran123 11 4.25 17 07:29 27/12/2018 1231