Thông tin đề

Đề thi: Practice: Grammar: Reported Speech: Statements
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 85810 - Phan Trúc 48 8.67 26 04:49 18/01/2018
2 foto 109554 - vodichsinh 48 8.67 26 09:49 25/01/2018
3 foto 105937 - lethiduong 45 8.33 25 10:19 15/12/2017
4 foto 119074 - HHHBros 45 8.33 25 09:22 15/03/2018 1114
5 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 45 8.33 25 08:50 13/01/2019 3586
6 foto 82632 - Pham Thi Ai Tram 42 8 24 02:17 14/01/2018
7 foto 166644 - Sunli1207 42 8 24 01:17 02/01/2019 1437
8 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 42 8 24 10:16 17/01/2019 1419
9 foto 126073 - Thiện Nhâm 33 7 21 05:53 02/04/2018
10 foto 202221 - Phạm Thị Anh Thư 27 6.33 19 12:01 11/01/2019 1098