Thông tin đề

Đề thi: Practice Unit 8: Vocabulary: The Story of My Village
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 82632 - Pham Thi Ai Tram 29 7.2 18 08:06 14/01/2018
2 foto 85810 - Phan Trúc 8 4.4 11 05:18 18/01/2018
3 foto 109554 - vodichsinh 0 0.8 2 09:32 08/01/2018