Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 8 - Đề 1
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 82632 - Pham Thi Ai Tram 65 8.75 35 09:15 14/01/2018
2 foto 112314 - Nguyễn Hùng Mạnh 41 6.75 27 09:02 09/01/2018
3 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 46 6.4 32 08:40 19/01/2019 1556
4 foto 216338 - Trần Ngọc Huy -2 3.2 16 12:28 05/04/2019 1166
5 foto 81178 - Nhok Shin 10 2.6 13 10:58 14/01/2019 2155
6 foto 197231 - Lê Phương Hoa 3 0.4 2 08:37 31/12/2018 1022
7 foto 202059 - huynguyn16 0 0 0 1031