Thông tin đề

Đề: Part 2: Questions with “Who” (Nhận biết cách trả lời để ghi điểm với Câu hỏi với “Who)
Lớp

12

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 pm
16/08/2019

Giới thiệu đề

Tất cả các đề luyện Part 2 TOEIC sẽ không có file đề đính kèm. Vì thực tế đề thi Part 2 không có gì. Vậy nên, khi luyện Part 2 các em chỉ cần chuẩn bị bút chì + phiếu trả lời trắc nghiệm để tô đáp án nhé!

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp