Thông tin đề

Practice: Vocabulary: Undersea world
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 27 6.33 19 08:45 18/01/2019 2226
2 foto 112047 - Hạ Mây Mây 17 5.6 14 07:53 15/01/2018 1071
3 foto 85810 - Phan Trúc 14 5.2 13 06:37 24/01/2018
4 foto 76069 - Nguyễn Hưng Văn Hưng 2 3.6 9 09:18 06/02/2018
5 foto 201230 - minhphuong29 0 0 0
6 foto 196784 - Đuc Anh Nguyen 0 0 0 1044
7 foto 98509 - Viên Đỗ Thị Như 0 0 0 12:01 11/01/2018