Thông tin đề

Practice: Vocabulary: Undersea world
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191102 - Nguyễn Thị Thu Huyền 35 6.67 20 02:35 03/03/2019 1826
2 foto 197092 - minhdieu24 27 6.33 19 08:45 18/01/2019 3484
3 foto 173040 - phamminhngoc 21 5.67 17 10:46 28/02/2019 4199
4 foto 207435 - Marryjerryman 21 5.67 17 08:23 31/03/2019 1212
5 foto 112047 - Tuệ Mẫn 17 5.6 14 07:53 15/01/2018 1071
6 foto 85810 - Phan Trúc 14 5.2 13 06:37 24/01/2018
7 foto 178025 - dokhanhvan1 15 5 15 09:45 01/04/2019 2496
8 foto 76069 - Nguyễn Hưng Văn Hưng 2 3.6 9 09:18 06/02/2018
9 foto 201230 - minhphuong29 6 1 3 10:12 17/01/2019 1046
10 foto 196784 - Đuc Anh Nguyen 0 0 0 1071