Thông tin đề

Practice: Reading Unit 9: Undersea world
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 98509 - Viên Đỗ Thị Như 22 7 14 08:50 12/01/2018
2 foto 207435 - Marryjerryman 19 6.5 13 09:58 31/03/2019 1212
3 foto 85810 - Phan Trúc 13 5.5 11 05:47 25/01/2018
4 foto 197092 - minhdieu24 13 5.5 11 11:01 01/03/2019 3214
5 foto 196784 - Đuc Anh Nguyen 1 3.5 7 10:11 16/01/2019 1071
6 foto 178025 - dokhanhvan1 1 1 2 07:49 05/05/2019 2496
7 foto 80014 - Tạ Điền Minh Trí 3 0 2
8 foto 82991 - BichThao90 0 0 0 1112
9 foto 176829 - Trần Hoàng Phương 0 0 0 1631
10 foto 82456 - Nguyễn Lê Diệu Ly -1 0 0 1077