Thông tin đề

Practice: Vocabulary: Conservation
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 85810 - Phan Trúc 26 6.8 17 05:58 02/03/2018
2 foto 98509 - Viên Đỗ Thị Như 23 6.4 16 10:20 18/01/2018
3 foto 207435 - Marryjerryman 24 6 18 04:25 01/04/2019 1212
4 foto 197092 - minhdieu24 18 5.33 16 09:58 21/02/2019 3214
5 foto 191102 - Nguyễn Thị Thu Huyền 14 4.33 13 08:54 02/03/2019 1808
6 foto 190551 - Trương Phúc Trường Thịnh 9 4.33 13 12:20 18/02/2019 1452
7 foto 98128 - Huyền Giin 0 0 0
8 foto 173040 - phamminhngoc 0 0 0 03:53 14/02/2019 4199