Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 9 - Đề 2
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76652 - Long Nguyễn Tấn 59 8.25 33 09:11 06/02/2018 1052
2 foto 79954 - Thanh Chuc 47 7.25 29 08:07 06/02/2018 1000
3 foto 82632 - Pham Thi Ai Tram 44 7 28 09:38 14/01/2018
4 foto 207435 - Marryjerryman 43 6.2 31 03:27 31/03/2019 1212
5 foto 193568 - Nguyễn Bích Ngọc 45 6 30 07:59 04/05/2019 2496
6 foto 192465 - buikhanhhuyen 28 5.2 26 09:34 28/02/2019 2487
7 foto 111780 - Đỗ Dương -7 1.5 6 08:35 10/01/2018
8 foto 112517 - hoangduy840840 4 0.75 3 11:25 03/02/2018 997
9 foto 180476 - hoangphu 0 0 0 1124
10 foto 94102 - Tung Nguyen 0 0 0