Thông tin đề

Practice: Grammar: Conditional sentence type 2
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245462 - DR.STONE 36 7.33 22 22:44 12/02/2020
00:12:02
7600
2 foto 245638 - hanoi1234 15 3.33 10 18:06 22/12/2019
00:12:16
1094
3 foto 243140 - Hồng Ngọc Lâm 0 0 0
-1588172071
995
4 foto 249062 - ThuVanPham09 0 0 0 21:45 06/03/2020
00:00:04
3391