Thông tin đề

Practice: Grammar: Conditional sentence type 2
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192465 - buikhanhhuyen 60 10 30 08:57 28/02/2019 2487
2 foto 80014 - Tạ Điền Minh Trí 57 9.67 29 10:58 05/02/2018
3 foto 105937 - lethiduong 57 9.67 29 09:21 09/02/2018
4 foto 85810 - Phan Trúc 57 9.67 29 06:08 28/02/2018
5 foto 109554 - vodichsinh 51 9 27 05:28 31/01/2018
6 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 51 9 27 08:41 27/01/2019 4190
7 foto 125252 - Nguyễn Thanh Huyền 48 8.67 26 07:31 17/04/2018
8 foto 173040 - phamminhngoc 48 8.67 26 09:35 28/02/2019 4199
9 foto 202316 - thuylinh473 45 8.33 25 11:57 17/01/2019 1219
10 foto 166644 - Sunli1207 45 8.33 25 02:59 19/02/2019 1510