Thông tin đề

Practice: Vocabulary: National parks
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 85810 - Phan Trúc 45 8.33 25 06:12 25/02/2018
2 foto 220702 - tuanvu123 18 5.33 16 08:40 16/04/2019 1120
3 foto 207435 - Marryjerryman 12 4.67 14 08:45 19/02/2019 1212
4 foto 105937 - lethiduong 0 0 0