Thông tin đề

Practice: Reading Unit 12: Music
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216338 - Trần Ngọc Huy 22 7 14 01:58 13/04/2019 1166
2 foto 76069 - Nguyễn Hưng Văn Hưng 0 3 6 05:17 21/03/2018
3 foto 74996 - Nguyễn Nhi Hảo 1 2 4 09:18 17/04/2018
4 foto 125606 - Phan Phuong 2 0.5 1
5 foto 197092 - minhdieu24 0 0 0 3214
6 foto 154774 - Lựu Đặng 0 0 0 1053
7 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 11:59 18/03/2019 1058
8 foto 219205 - Lê Đức 0 0 0 09:27 12/04/2019 1144