Thông tin đề

Đề số 01: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 - Môn: Tiếng Anh
Lớp

12

Số câu

53 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/01/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp