Thông tin đề

Practice: Reading Unit 14: The World Cup
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 109554 - vodichsinh 7 4.5 9 09:02 11/04/2018
2 foto 207435 - Marryjerryman 4 4 8 10:28 15/04/2019 1212
3 foto 101929 - Lâm Vĩnh Kiện 0 0 0