Thông tin đề

Luyện tập về chức năng của ADN
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Loại đề

Chương

Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 144438 - tranthithao 46 10 20 10:09 16/05/2018 1846
2 foto 112761 - Quẩy Lên 46 10 20 04:04 13/06/2018 3413
3 foto 156377 - Hậu Công 46 10 20 03:54 17/06/2018 2530
4 foto 157736 - Nguyễn Thu Hiền 46 10 20 10:08 20/06/2018 2688
5 foto 162743 - Linh Nguyễn 46 10 20 09:48 27/06/2018
6 foto 163957 - caothanhhuy9 46 10 20 06:17 01/07/2018 1030
7 foto 158405 - ndbt01 46 10 20 01:15 03/07/2018 7064
8 foto 160505 - le hoa 46 10 20 10:23 04/07/2018 5572
9 foto 164222 - Ha Nguyen 46 10 20 10:47 05/07/2018 6881
10 foto 112765 - Nguyễn Hoàng Nhất 46 10 20 12:16 06/07/2018 2662