Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
14/05/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 290622 - Giang Hoàng 61 10 25 18:44 22/09/2020
00:04:08
1061
2 foto 277104 - Thu1805 61 10 25 22:01 06/07/2020
00:04:42
10847
3 foto 246335 - chauminh0304 61 10 25 02:13 02/09/2020
00:05:10
1439
4 foto 275497 - Hữu Phước 61 10 25 00:05 31/08/2020
00:06:04
1642
5 foto 274443 - phtvuong101 61 10 25 16:50 06/07/2020
00:06:46
4995
6 foto 272471 - hienna2k3 61 10 25 22:27 18/04/2020
00:18:40
11979
7 foto 289736 - Kim Phượng 61 10 25 09:19 29/08/2020
00:21:07
1286
8 foto 285146 - lê văn thành 58 9.6 24 00:47 07/08/2020
00:03:30
2320
9 foto 297418 - TTThanhXuan 58 9.6 24 20:59 30/12/2020
00:04:10
2826
10 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 58 9.6 24 16:39 02/09/2020
00:04:56
5054