Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
14/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 285146 - lê văn thành 60 10 25 13:47 08/08/2020
00:03:33
1570
2 foto 256709 - Lê Quỳnh Anh 60 10 25 09:15 07/08/2020
00:04:04
1703
3 foto 286033 - Thúy Diệu An 60 10 25 18:05 15/08/2020
00:05:41
2267
4 foto 261900 - Levis Banker 60 10 25 14:24 29/07/2020
00:05:48
3937
5 foto 170767 - Trần Thanh Tùng 60 10 25 21:38 14/09/2020
00:05:59
3415
6 foto 274443 - phtvuong101 60 10 25 22:10 13/07/2020
00:06:43
2555
7 foto 272471 - hienna2k3 60 10 25 00:18 19/04/2020
00:16:27
9318
8 foto 277680 - Nhathoang1201 60 10 25 20:47 20/06/2020
00:20:19
1060
9 foto 165209 - minhngochoa 60 10 25 23:11 12/03/2020
00:23:50
9967
10 foto 290125 - NguyenHoangHongAnh 57 9.6 24 20:25 15/09/2020
00:03:23
1254