Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
14/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257439 - Nhi Nhi 50 8.8 22 04:43 25/02/2020 1612
2 foto 199664 - Hoàng Tuyết Linh 43 8 20 11:40 16/06/2019 6384
3 foto 198841 - Himyne 39 7.6 19 03:18 17/06/2019 2057
4 foto 165086 - Vinh Trương Công 35 7.2 18 07:19 25/06/2019 1123
5 foto 199167 - Phươngg Maii 25 6 15 09:18 05/06/2019 1255
6 foto 127004 - Lê Huy Tâm 17 5.2 13 04:06 01/07/2019 1265
7 foto 238742 - VinhCan 8 1.6 4 10:40 16/02/2020 3460
8 foto 176464 - hongngocnbk 0 0 0 1000
9 foto 190730 - Nguyễn Trí Anh 0 0 0 1118