Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra hết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
26/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165209 - minhngochoa 67 7.33 22 12:18 31/03/2020
00:50:00
4209
2 foto 265605 - Mai Thị Thuỳ Diệu 30 4.67 14 12:01 01/04/2020
00:45:10
2056
3 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 0 0 0
-1561215276
4776
4 foto 71261 - Vũ Minh Hòa 0 0 0 02:36 13/07/2019
00:00:03
2475
5 foto 176464 - hongngocnbk 0 0 0 07:59 03/06/2019
00:00:04
1000