Thông tin đề

Bài 1. Tập xác định
Lớp

12

Số câu

9 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

13:00
30/03/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257190 - Trần Phương Thùy 18 10 9 22:28 04/12/2019
00:18:06
1037
2 foto 158633 - Đặng Vũ Đức 15 8.89 8 17:06 02/06/2019
00:08:49
2321
3 foto 257894 - Trịnh Anh Tuấn 15 8.89 8 23:02 05/12/2019
00:20:08
1015
4 foto 250303 - Trưởng Vũ 15 8.89 8 10:22 30/04/2020
00:29:17
1332
5 foto 91052 - buihoaiduyen2002 12 7.78 7 21:01 13/08/2019
00:08:11
1262
6 foto 265614 - Nguyen Thao Linh 12 7.78 7 02:13 25/02/2020
00:16:56
1144
7 foto 252436 - daoquan09 12 7.78 7 17:55 04/11/2019
00:30:00
1026
8 foto 231870 - Trần Khánh Hường 9 6.67 6 13:04 11/06/2019
00:08:19
1014
9 foto 241592 - Hanhquyen 9 6.67 6 10:53 10/09/2019
00:16:25
1569
10 foto 222735 - Phạm Huy Toàn 6 5.56 5 11:39 20/06/2019
00:30:00
1104