Thông tin đề

Bài 2. Sự biến thiên của hàm số
Lớp

12

Số câu

6 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/04/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 89526 - vungoc2909 12 10 6 05:43 04/06/2019
00:08:01
1191
2 foto 256781 - Ngô Huy 12 10 6 20:33 02/12/2019
00:08:29
1304
3 foto 158633 - Đặng Vũ Đức 12 10 6 18:29 02/06/2019
00:14:04
2321
4 foto 246981 - Congthanh10 9 8.33 5 22:24 15/09/2019
00:07:16
1365
5 foto 265614 - Nguyen Thao Linh 9 8.33 5 23:47 25/02/2020
00:10:08
1144
6 foto 250303 - Trưởng Vũ 9 8.33 5 21:54 30/04/2020
00:15:55
1332
7 foto 263812 - TruongGiang09 9 8.33 5 15:31 19/03/2020
00:17:18
1044
8 foto 257190 - Trần Phương Thùy 4 5 3 23:10 17/12/2019
00:30:00
1037
9 foto 91052 - buihoaiduyen2002 3 5 3 14:37 14/08/2019
00:07:54
1262
10 foto 155528 - lethuyhang 0 3.33 2 14:40 02/01/2020
00:12:10
1993