Thông tin đề

Đề 07: Luyện tập về Quang hợp ở Thực vật
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 97822 - Da Pham 58 10 20 10:59 16/07/2018 1655
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 58 10 20 02:21 10/09/2018 17285
3 foto 180651 - Nguyễn Xuân Hiếu 58 10 20 07:51 24/09/2018 3119
4 foto 176398 - Hồ Mai Anh 58 10 20 09:28 18/10/2018 1457
5 foto 146096 - 9876thanh 58 10 20 08:00 30/10/2018 1737
6 foto 181630 - Trần Thị Kim Thanh 58 10 20 11:06 25/12/2018 1619
7 foto 185467 - tiktok 58 10 20 03:33 09/09/2019 5388
8 foto 167915 - Nguyễn Hoàng Vũ 55 9.5 19 09:48 07/08/2018 2468
9 foto 182386 - Mai Hải Đăng 55 9.5 19 09:00 12/09/2018 3282
10 foto 52460 - Trần Đình Quang 54 9.5 19 02:54 14/07/2018 3127