Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập về Hô hấp ở thực vật
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 95287 - Lê Nin 75 10 35 04:36 11/08/2018 5720
2 foto 72136 - PikaCua 75 10 35 10:22 21/10/2018 4096
3 foto 182386 - Mai Hải Đăng 69 9.43 33 10:44 25/09/2018 3282
4 foto 52460 - Trần Đình Quang 69 9.43 33 03:35 14/10/2018 3127
5 foto 141130 - hien nguyen 66 9.14 32 10:32 16/08/2018 17779
6 foto 80259 - Phương 66 9.14 32 04:39 04/09/2018 1616
7 foto 230358 - phuongchipy2003 66 9.14 32 08:47 27/08/2019 2536
8 foto 185018 - Nguyễn Trường Khang 63 8.86 31 07:14 21/11/2018 1376
9 foto 227788 - Lê Nguyễn Ngọc Mai 63 8.86 31 03:47 22/07/2019 2102
10 foto 165210 - minhngocsinh 63 8.86 31 10:02 17/09/2019 3548