Thông tin đề

Đề 3. Cực trị của hàm số
Lớp

12

Số câu

4 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/04/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246981 - Congthanh10 5 7.5 3 19:25 18/09/2019
00:07:10
1365
2 foto 259476 - Nukathong10 5 7.5 3 11:04 14/12/2019
00:10:00
1012
3 foto 250303 - Trưởng Vũ 4 5 2 22:50 30/04/2020
00:10:00
1332
4 foto 233310 - Ngọc Khánh Võ 2 5 2 22:33 15/09/2019
00:05:39
3110
5 foto 241592 - Hanhquyen 2 5 2 23:49 19/09/2019
00:07:03
1569
6 foto 276104 - PhuongMai09 -1 2.5 1 17:53 22/04/2020
00:01:14
1002
7 foto 256427 - ThanhDang09 -1 2.5 1 12:04 01/12/2019
00:06:57
1006
8 foto 158633 - Đặng Vũ Đức -1 2.5 1 20:54 03/06/2019
00:08:52
2321
9 foto 263812 - TruongGiang09 -1 2.5 1 21:57 29/03/2020
00:10:00
1044
10 foto 261033 - Đức Mạnh 0 0 0
-1577286288
1020