Thông tin đề

Đề 1: Kiến thức trọng tâm ESTE - LIPIT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
20/02/2020

Giới thiệu đề

Luyện tập những kiến thức cốt lõi nhất của chương ESTE - LIPIT, là nội dung quan trọng nhất, chiếm đến 7 câu hỏi trong đề thi !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 266370 - ThayNguyen09 86 10 40 23:28 24/02/2020
00:07:12
1290
2 foto 267703 - leesenpai 58 7.75 31 16:25 03/03/2020
00:26:18
1303
3 foto 81178 - Nhok Shin 58 7.25 29 23:01 29/07/2020
00:13:32
2542
4 foto 233798 - Tuan Pham 49 7 28 23:39 15/06/2019
00:27:38
1049
5 foto 233388 - Thanh Hằng Phùng 45 6.75 27 22:03 17/06/2019
00:19:22
1085
6 foto 304665 - Vũ thị thu hương 39 6.25 25 16:12 05/06/2021
00:12:18
1039
7 foto 271259 - Thịnh Đinh 39 6.25 25 15:42 03/04/2020
00:15:37
1111
8 foto 234161 - Dong Vu 30 5.75 23 23:52 18/06/2019
00:15:11
1041
9 foto 235016 - Yen Chen 21 5 20 11:17 19/06/2019
00:10:42
1086
10 foto 223606 - huongtran01 17 4.5 18 22:56 28/02/2020
00:33:04
1633