Thông tin đề

Đề 2.1: Kiến thức trọng tâm CACBOHIĐRAT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/02/2020

Giới thiệu đề

Luyện tập những kiến thức cốt lõi nhất của chương CACBOHIĐRAT

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219016 - trungdc 50 10 25 00:06 21/06/2019
00:03:59
1974
2 foto 186784 - Ninh Trúc Linh 44 9.2 23 19:43 05/06/2019
00:05:11
2178
3 foto 235016 - Yen Chen 32 7.6 19 17:48 19/06/2019
00:04:35
1086
4 foto 229469 - Hoangcongthuan10 32 7.6 19 10:27 05/06/2019
00:13:32
1224
5 foto 223606 - huongtran01 32 7.6 19 21:43 10/03/2020
00:17:12
1633
6 foto 225320 - rockleetran3003 1 1.2 3 10:40 08/06/2019
00:00:55
1021
7 foto 208468 - cuasongdeu2k1 0 0 0
-1559363959
1254