Thông tin đề

Đề 5: Kiến thức trọng tâm ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
28/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219933 - Sao Si 57 7 28 22:37 12/06/2019
00:25:19
1272
2 foto 223606 - huongtran01 42 6 24 21:49 21/03/2020
00:37:52
1633
3 foto 266506 - Phamduytung 0 0 0
-1589212548
1007
4 foto 209152 - Bích Ngọc Võ 0 0 0
-1559744208
1032
5 foto 229469 - Hoangcongthuan10 0 0 0 15:49 05/06/2019
00:00:08
1224
6 foto 225320 - rockleetran3003 0 0 0 19:34 17/06/2019
00:00:32
1021