Thông tin đề

Đề 6: Kiến thức trọng tâm KIM LOẠI KIỀM
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
29/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 276430 - đinh quốc Vương 111 10 50 21:44 02/06/2020
00:11:29
1521
2 foto 223606 - huongtran01 42 5.8 29 22:36 22/03/2020
00:50:00
1633
3 foto 229469 - Hoangcongthuan10 27 3.4 17 10:44 08/06/2019
00:21:28
1224