Thông tin đề

Đề 9: Kiến thức trọng tâm SẮT VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
03/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227784 - hungthinh1415 60 6.2 31 06:13 05/06/2019
00:59:09
2288
2 foto 223606 - huongtran01 41 5.2 26 22:36 29/03/2020
00:51:29
1633
3 foto 219016 - trungdc 18 1.4 7 14:57 15/06/2019
01:00:00
1974