Thông tin đề

Đề 11: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
05/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305556 - nam nguyen hoang 30 4.75 19 16:33 26/06/2021
00:06:19
1103
2 foto 223606 - huongtran01 30 4.75 19 17:01 02/04/2020
00:37:24
1633
3 foto 226817 - nam nguyen -3 0 0 10:51 24/06/2019
00:01:25
1044