Thông tin đề

Đề 16: Kiến thức trọng tâm HÓA HỮU CƠ 11 - Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - HIĐROCACBON
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
15/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 283311 - NgAn12 1 0.17 1 12:10 18/07/2020
00:50:00
1013