Thông tin đề

Luyện đề 01: Làm quen với đề thi THPT QG 2020 môn HÓA (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
21/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 60884 - Kháng Hoàng Trần 43 4.75 19 11:16 09/06/2019
00:16:02
1931
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 32 4.75 19 22:17 22/06/2019
00:07:52
7711
3 foto 227784 - hungthinh1415 27 4.75 19 10:49 15/06/2019
00:45:03
2288
4 foto 226984 - conghoan123 18 3.75 15 20:35 23/06/2019
00:28:33
1061
5 foto 229469 - Hoangcongthuan10 10 3.5 14 16:46 09/06/2019
00:28:12
1224
6 foto 219899 - vanchung -3 1 4 09:23 10/06/2019
00:07:28
1346