Thông tin đề

Bài 2. Các phương trình lượng giác cơ bản
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

01:00 pm
23/05/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146469 - tranvobaotran 37 9.5 19 05:50 14/06/2018 1548
2 foto 155704 - phuongtrangg 37 9.5 19 12:56 22/06/2018 1474
3 foto 164024 - linhphan121 37 9.5 19 04:50 05/07/2018 1036
4 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 34 9 18 02:47 12/06/2018 2132
5 foto 113907 - g_106419310700551547402 34 9 18 09:48 19/07/2018 2537
6 foto 120557 - 16112002 32 8.5 17 09:11 29/06/2018 1277
7 foto 71544 - Như Đỗ 31 8.5 17 01:31 19/06/2018 1087
8 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 31 8.5 17 09:12 24/07/2018 10900
9 foto 182386 - Mai Hải Đăng 31 8.5 17 09:54 23/08/2018 2801
10 foto 154371 - Nguyen Tri 28 8 16 10:42 21/06/2018 1697