Thông tin đề

Bài 2. Các phương trình lượng giác cơ bản
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

01:00 pm
23/05/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146469 - tranvobaotran 37 9.5 19 05:50 14/06/2018 1778
2 foto 155704 - phuongtrangg 37 9.5 19 12:56 22/06/2018 1477
3 foto 164024 - linhphan121 37 9.5 19 04:50 05/07/2018 1036
4 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 34 9 18 02:47 12/06/2018 2149
5 foto 113907 - phuong anh ngo 34 9 18 09:48 19/07/2018 2571
6 foto 120557 - 16112002 32 8.5 17 09:11 29/06/2018 1312
7 foto 71544 - g_110618415785896772971 31 8.5 17 01:31 19/06/2018 1129
8 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 31 8.5 17 09:12 24/07/2018 12778
9 foto 182386 - Mai Hải Đăng 31 8.5 17 09:54 23/08/2018 3189
10 foto 154371 - Nguyen Tri 28 8 16 10:42 21/06/2018 1786