Thông tin đề

Bài 4. Phương trình thuần nhất với 1 hàm lượng giác
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 154007 - minhquan1408 41 10 20 05:44 16/07/2018 1415
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 41 10 20 03:25 26/07/2018 12778
3 foto 113907 - phuong anh ngo 41 10 20 10:27 01/08/2018 2571
4 foto 155704 - phuongtrangg 38 9.5 19 12:19 28/06/2018 1477
5 foto 43858 - Vũ Hoàng Sơn 38 9.5 19 02:47 22/07/2018 5025
6 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 38 9.5 19 11:12 23/07/2018 1883
7 foto 164024 - linhphan121 35 9 18 09:11 07/07/2018 1036
8 foto 127919 - taikhoandeu 35 9 18 08:01 18/09/2018 2050
9 foto 120557 - 16112002 29 8 16 10:39 14/07/2018 1312
10 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 26 7.5 15 10:00 28/07/2018 3023