Thông tin đề

Bài 1. Quy tắc đếm cơ bản
Lớp

11

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151022 - narutoexe25 58 10 29 07:39 14/07/2018 1060
2 foto 155704 - phuongtrangg 58 10 29 09:59 19/07/2018 1477
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 58 10 29 09:23 29/07/2018 12778
4 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 58 10 29 05:05 01/08/2018 2149
5 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 58 10 29 10:20 21/09/2018 3023
6 foto 158362 - Herry123 55 9.65 28 03:37 21/07/2018 1631
7 foto 159363 - đoàn tiến phát 55 9.65 28 08:48 03/08/2018 2758
8 foto 146469 - tranvobaotran 55 9.65 28 04:58 21/10/2018 1778
9 foto 158964 - bichthuyhoc24h 53 9.31 27 03:01 21/10/2018 1286
10 foto 164024 - linhphan121 52 9.31 27 08:48 10/07/2018 1036