Thông tin đề

Bài 4. Nhị thức New-tơn
Lớp

11

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 48 10 24 10:24 05/08/2018 1881
2 foto 151022 - narutoexe25 48 10 24 07:46 14/08/2018 1048
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 48 10 24 08:09 15/08/2018 10900
4 foto 146469 - tranvobaotran 48 10 24 09:15 20/12/2018 1548
5 foto 113907 - g_106419310700551547402 15 5.42 13 11:20 18/09/2018 2537
6 foto 158362 - Herry123 6 4.17 10 04:12 24/12/2018 1543
7 foto 180651 - Nguyễn Xuân Hiếu 14 3.33 8 08:43 31/10/2018 2633
8 foto 1779 - thuynga123 6 2.08 5 04:44 30/10/2018 3658
9 foto 148138 - Nghĩa Trương 5 1.25 3 02:19 22/10/2018 1167
10 foto 187094 - Thùy Linh Phạm 4 0.83 2 09:24 13/11/2018 1215