Thông tin đề

Bài 4. Nhị thức New-tơn
Lớp

11

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 48 10 24 10:24 05/08/2018 1883
2 foto 151022 - narutoexe25 48 10 24 07:46 14/08/2018 1060
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 48 10 24 08:09 15/08/2018 12778
4 foto 146469 - tranvobaotran 48 10 24 09:15 20/12/2018 1778
5 foto 190265 - Pham Minh 39 8.75 21 08:13 17/03/2019 2942
6 foto 113907 - phuong anh ngo 15 5.42 13 11:20 18/09/2018 2571
7 foto 158362 - Herry123 6 4.17 10 04:12 24/12/2018 1631
8 foto 180651 - Nguyễn Xuân Hiếu 14 3.33 8 08:43 31/10/2018 3011
9 foto 1779 - thuynga123 6 2.08 5 04:44 30/10/2018 3783
10 foto 148138 - Nghĩa Trương 5 1.25 3 02:19 22/10/2018 1167