Thông tin đề

Bài 6. Xác suất và nguyên tắc tính xác suất (phần 2)
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190253 - ANH 77 9.75 39 07:40 20/11/2018 1588
2 foto 155704 - phuongtrangg 55 7.75 31 11:44 09/11/2018 1477
3 foto 197075 - Phan Thị Thanh Hiền 32 6 24 11:07 25/11/2018 1091
4 foto 148138 - Nghĩa Trương 43 5.75 23 07:50 01/11/2018 1167
5 foto 74556 - Quyên Pcy 39 5 20 09:07 28/11/2018 1256
6 foto 190265 - Pham Minh 18 2.25 9 10:06 10/12/2018 2942
7 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 16 2.25 9 08:30 15/11/2018 2021
8 foto 167689 - hs2k1qbtoan2 15 2 8 08:17 12/12/2018 1170
9 foto 149400 - phanhoangminh1 14 1.75 7 09:31 18/12/2018 2507
10 foto 145475 - Tiến 10 1.25 5 09:46 09/11/2018 1096