Thông tin đề

Bài 1. Dãy số
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177313 - khanhta2002 47 9.6 24 08:11 30/11/2018 1087
2 foto 162753 - DoraConan 47 9.6 24 07:07 09/12/2018 2645
3 foto 173850 - Ngoctran 44 9.2 23 10:53 21/11/2018 1906
4 foto 145475 - Tiến 44 9.2 23 10:17 22/11/2018 1068
5 foto 120557 - 16112002 44 9.2 23 10:05 23/12/2018 1277
6 foto 74563 - Lai Tăng Lịnh Hải 44 8.8 22 12:27 11/11/2018 1833
7 foto 195936 - dongocmy 38 8.4 21 09:53 30/11/2018 1065
8 foto 172232 - Huỳnh Anh Khoa 35 8 20 08:28 21/11/2018 1623
9 foto 191305 - Trịnh Quỳnh Nga 35 8 20 08:41 03/12/2018 1412
10 foto 140494 - Huutudo 35 8 20 09:42 12/01/2019 1297