Thông tin đề

Bài 1. Dãy số
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 143639 - Nhatha1127 50 10 25 04:11 10/02/2019 1184
2 foto 177313 - khanhta2002 47 9.6 24 08:11 30/11/2018 1087
3 foto 162753 - DoraConan 47 9.6 24 07:07 09/12/2018 2766
4 foto 173850 - Ngoctran 44 9.2 23 10:53 21/11/2018 3369
5 foto 145475 - Tiến 44 9.2 23 10:17 22/11/2018 1096
6 foto 120557 - 16112002 44 9.2 23 10:05 23/12/2018 1312
7 foto 127919 - taikhoandeu 44 9.2 23 09:33 13/02/2019 2050
8 foto 190265 - Pham Minh 44 9.2 23 01:53 17/03/2019 2942
9 foto 74563 - Lai Tăng Lịnh Hải 44 8.8 22 12:27 11/11/2018 1850
10 foto 218810 - Đợi Đợi 40 8.4 21 04:15 22/04/2019 1668