Thông tin đề

Bài 2. Cấp số cộng
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 84186 - taodeptrai2k2 56 8 32 04:31 02/12/2018 1850
2 foto 120557 - 16112002 30 4.25 17 11:01 23/12/2018 1277
3 foto 193410 - lanngoc1622 11 4.25 17 05:32 25/12/2018 1138
4 foto 110338 - Phan Bao Anh 24 3 12 08:31 10/01/2019 1427
5 foto 125826 - Thu Lê 22 3 12 10:05 27/12/2018 1110
6 foto 200416 - Nhiphuong -13 2.25 9 08:39 23/12/2018 983
7 foto 158089 - LilyDao 7 1.5 6 10:42 05/12/2018 1057
8 foto 145475 - Tiến 4 0.5 2 09:22 27/11/2018 1068
9 foto 99452 - Lưu Thuỳ Linh 0 0 0
10 foto 82690 - Huỳnh Nhật Minh 0 0 0 09:13 31/08/2018 1025