Thông tin đề

Bài 1. Giới hạn dãy số ( phần 1)
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180001 - Thi lan 81 8.29 29 09:36 13/01/2019 1171
2 foto 180651 - Nguyễn Xuân Hiếu 61 6.86 24 04:31 03/01/2019 2633
3 foto 194831 - Đỗ Nam 57 6.57 23 11:05 31/12/2018 1057
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 53 6.29 22 03:57 07/01/2019 10900
5 foto 202663 - Nguyễn Hải Đường 45 5.43 19 10:22 14/01/2019 1067
6 foto 160480 - Võ Thị Thúy Hằng 41 5.43 19 03:47 07/01/2019 1041
7 foto 193410 - lanngoc1622 25 4.29 15 08:06 05/01/2019 1138
8 foto 94960 - hungplt123 32 3.71 13 08:50 07/01/2019 1632
9 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 8 0.86 3 03:25 03/01/2019 1881
10 foto 158089 - LilyDao 6 0.86 3 10:40 05/01/2019 1057