Thông tin đề

Bài 1. Giới hạn dãy số ( phần 1)
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189021 - nhuy2312 93 9.14 32 01:25 22/01/2019 1200
2 foto 190265 - Pham Minh 93 9.14 32 08:57 17/03/2019 2942
3 foto 167915 - Nguyễn Hoàng Vũ 85 8.57 30 09:58 20/01/2019 2468
4 foto 148164 - Hoàn Nguyễn 85 8.57 30 03:09 11/03/2019 1192
5 foto 180001 - Thi lan 81 8.29 29 09:36 13/01/2019 1474
6 foto 184360 - Phan Văn Quốc Anh 81 8.29 29 09:22 08/02/2019 1399
7 foto 154371 - Nguyen Tri 81 8.29 29 10:24 10/02/2019 1786
8 foto 184268 - Nguyễn Quỳnh 81 8.29 29 08:55 30/04/2019 1793
9 foto 178502 - Thiện Thắng 78 8 28 11:22 22/03/2019 1782
10 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 77 8 28 09:17 23/01/2019 2021