Thông tin đề

Bài 2. Giới hạn dãy số ( phần 2)
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 78 9.52 40 08:22 09/01/2019 12778
2 foto 180001 - Thi lan 69 8.81 37 02:52 19/01/2019 1474
3 foto 149400 - phanhoangminh1 55 8.57 30 09:53 22/02/2019 2507
4 foto 173850 - Ngoctran 52 8.29 29 07:24 22/03/2019 3369
5 foto 172232 - Huỳnh Anh Khoa 40 7.14 25 09:57 04/03/2019 1788
6 foto 140494 - Huutudo 34 6.57 23 08:14 04/03/2019 1930
7 foto 219226 - luyến nguyễn bá 34 6.57 23 01:10 13/04/2019 1202
8 foto 183351 - 0916354351 52 6.43 27 02:22 06/01/2019 1179
9 foto 178673 - leanhhao1111 39 6.43 27 07:20 04/01/2019 1503
10 foto 184268 - Nguyễn Quỳnh 39 6 21 05:26 01/05/2019 1793