Thông tin đề

Bài 2. Giới hạn dãy số ( phần 2)
Lớp

11

Số câu

42 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 78 9.52 40 08:22 09/01/2019 10900
2 foto 183351 - 0916354351 52 6.43 27 02:22 06/01/2019 1127
3 foto 178673 - leanhhao1111 39 6.43 27 07:20 04/01/2019 1425
4 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 8 0.95 4 05:02 04/01/2019 1881
5 foto 94960 - hungplt123 2 0.24 1 08:44 09/01/2019 1632
6 foto 123830 - Trần Thuận Phong 0 0 0 1085
7 foto 82690 - Huỳnh Nhật Minh 0 0 0 07:13 20/11/2018 1025
8 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 08:34 25/12/2018 1003
9 foto 154007 - minhquan1408 0 0 0 04:18 06/01/2019 1415
10 foto 200416 - Nhiphuong 0 0 0 10:22 15/01/2019 983