Thông tin đề

Bài 4+ Bài 5. Giới hạn hàm số (đề 2)
Lớp

11

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183351 - 0916354351 52 9.63 26 10:24 01/02/2019 1179
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 51 9.63 26 02:38 12/01/2019 12778
3 foto 149400 - phanhoangminh1 48 9.26 25 10:07 22/02/2019 2507
4 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 48 9.26 25 10:16 14/03/2019 2021
5 foto 191305 - Trịnh Quỳnh Nga 45 8.89 24 11:25 20/03/2019 2016
6 foto 167689 - hs2k1qbtoan2 43 8.52 23 10:45 01/03/2019 1170
7 foto 162866 - Nguyễn Thị Ngọc Tâm 36 7.78 21 09:43 13/03/2019 1132
8 foto 140494 - Huutudo 36 7.78 21 10:59 24/04/2019 1930
9 foto 148213 - Suhuy315 33 7.41 20 11:35 14/04/2019 3870
10 foto 215674 - maicullens 18 3.7 10 02:17 30/04/2019 1152