Thông tin đề

Bài 6. Hàm số liên tục
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 193410 - lanngoc1622 30 10 15 04:19 31/01/2019 1168
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 30 10 15 08:48 03/03/2019 12778
3 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 30 10 15 10:01 13/03/2019 2021
4 foto 149400 - phanhoangminh1 27 9.33 14 08:34 24/02/2019 2507
5 foto 140494 - Huutudo 27 9.33 14 09:54 22/03/2019 1930
6 foto 197075 - Phan Thị Thanh Hiền 6 4.67 7 10:03 25/02/2019 1091
7 foto 215764 - Vu Chinn 5 4 6 09:20 19/04/2019 1057
8 foto 190265 - Pham Minh 0 3.33 5 05:20 23/03/2019 2942
9 foto 202663 - Nguyễn Hải Đường 7 2.67 4 09:27 18/02/2019 1134
10 foto 181457 - Hanguyen 3 1.33 2 09:54 15/05/2019 1595