Thông tin đề

Bài 1. Đạo hàm bằng định nghĩa
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 149400 - phanhoangminh1 40 10 20 04:59 01/04/2019 2507
2 foto 120557 - 16112002 35 9 18 03:48 21/04/2019 1312
3 foto 184360 - Phan Văn Quốc Anh 34 9 18 02:41 05/04/2019 1399
4 foto 218810 - Đợi Đợi 29 7.5 15 08:49 08/04/2019 1668
5 foto 178394 - Ngô huy phong 19 6.5 13 07:13 26/04/2019 1144
6 foto 192564 - nguyendaothongtl222 16 6 12 12:13 22/04/2019 1154
7 foto 145487 - Đỗ Thế Kiên 13 5.5 11 08:34 18/03/2019 1077
8 foto 140494 - Huutudo 13 5.5 11 08:39 03/04/2019 1930
9 foto 179595 - thinhthiphuong 7 4.5 9 11:20 16/03/2019 1005
10 foto 194831 - Đỗ Nam 11 3.5 7 11:55 16/03/2019 1228