Thông tin đề

Bài 2: Đạo hàm bằng công thức (phần 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 82690 - Huỳnh Nhật Minh 0 0 0 07:34 08/11/2018 1025
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 01:57 10/01/2019 1003