Thông tin đề

Bài 2: Đạo hàm bằng công thức (phần 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 149400 - phanhoangminh1 40 10 20 12:45 16/03/2019 2507
2 foto 184360 - Phan Văn Quốc Anh 40 10 20 04:18 04/04/2019 1399
3 foto 182386 - Mai Hải Đăng 37 9.5 19 04:11 10/04/2019 3189
4 foto 167915 - Nguyễn Hoàng Vũ 34 9 18 12:05 02/03/2019 2468
5 foto 148213 - Suhuy315 34 9 18 01:07 15/04/2019 3870
6 foto 180001 - Thi lan 34 9 18 10:12 16/04/2019 1474
7 foto 140494 - Huutudo 34 9 18 05:42 20/04/2019 1930
8 foto 154404 - Dương Thị Ngọc Dung 34 9 18 10:11 02/05/2019 1837
9 foto 101226 - Lã Việt Hoàng 31 8.5 17 12:00 19/04/2019 1585
10 foto 175920 - rooneylun 31 8.5 17 07:37 23/04/2019 2566