Thông tin đề

Bài 2. Phép đối xứng trục
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173850 - Ngoctran 34 9 18 07:49 17/08/2018 1906
2 foto 43858 - Vũ Hoàng Sơn 31 8.5 17 06:46 01/11/2018 4511
3 foto 159363 - đoàn tiến phát 28 8 16 09:17 22/08/2018 2440
4 foto 74556 - Quyên Pcy 28 8 16 02:53 05/11/2018 1256
5 foto 196880 - Lê Anh Tuấn 28 8 16 08:59 21/11/2018 1143
6 foto 158362 - Herry123 25 7.5 15 03:04 29/10/2018 1543
7 foto 113907 - g_106419310700551547402 22 7 14 08:16 08/08/2018 2537
8 foto 158089 - LilyDao 7 4.5 9 01:17 20/10/2018 1057
9 foto 166434 - hoaingancudo 1 3.5 7 08:01 27/09/2018 1001
10 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 8 2.5 5 09:13 19/10/2018 1676