Thông tin đề

Bài 3. Phép đối xứng tâm
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 162753 - DoraConan 20 6 12 04:30 30/10/2018 2766
2 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh -8 2 4 10:05 26/10/2018 1569
3 foto 127919 - taikhoandeu 1 0.5 1 08:22 23/10/2018 2050
4 foto 75639 - Đinh Kiều Trang 0 0 0 1140
5 foto 170274 - Chimcanhcut 0 0 0 1192
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 1003
7 foto 159363 - đoàn tiến phát 0 0 0 2758
8 foto 166434 - hoaingancudo 0 0 0 1001
9 foto 158964 - bichthuyhoc24h 0 0 0 1286
10 foto 148138 - Nghĩa Trương 0 0 0 1167