Thông tin đề

Bài 4. Phép quay
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 149400 - phanhoangminh1 57 9.67 29 03:18 24/09/2018 2507
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 54 9.33 28 06:15 17/10/2018 12778
3 foto 71544 - g_110618415785896772971 48 8.67 26 11:33 06/08/2018 1129
4 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 48 8.67 26 05:36 19/10/2018 2021
5 foto 72600 - Cố Lên 46 7.67 23 08:45 22/08/2018 1210
6 foto 127919 - taikhoandeu 35 7 21 10:26 25/10/2018 2050
7 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 33 7 21 10:26 02/09/2018 3023
8 foto 159363 - đoàn tiến phát 27 6.33 19 09:58 21/09/2018 2758
9 foto 178673 - leanhhao1111 24 6 18 10:08 22/08/2018 1503
10 foto 150312 - Huyền Trâm 21 5.67 17 10:01 02/10/2018 1189