Thông tin đề

Bài 4. Phép quay
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 149400 - phanhoangminh1 57 9.67 29 03:18 24/09/2018 1833
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 54 9.33 28 06:15 17/10/2018 10900
3 foto 71544 - Như Đỗ 48 8.67 26 11:33 06/08/2018 1087
4 foto 179736 - Nguyễn Đặng Hữu Điền 48 8.67 26 05:36 19/10/2018 1676
5 foto 72600 - Hoàng Lê 46 7.67 23 08:45 22/08/2018 1210
6 foto 127919 - taikhoandeu 35 7 21 10:26 25/10/2018 1895
7 foto 76503 - Nguyễn Lan Hương 33 7 21 10:26 02/09/2018 2786
8 foto 159363 - đoàn tiến phát 27 6.33 19 09:58 21/09/2018 2440
9 foto 178673 - leanhhao1111 24 6 18 10:08 22/08/2018 1425
10 foto 150312 - Huyền Trâm 21 5.67 17 10:01 02/10/2018 1189