Thông tin đề

Đề 4.2: Kiến thức trọng tâm POLIME (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
27/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 276430 - đinh quốc Vương 50 10 25 20:41 29/05/2020
00:05:40
1521
2 foto 219933 - Sao Si 0 0 0
-1560181322
1272